Mediation in Zakelijke Conflicten

Bij conflicten tussen bedrijven of binnen samenwerkingsverbanden wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Deze alternatieve manier van conflictoplossing kreeg eerder (ten onrechte) een soft imago en er was onbekendheid wat mediation precies kan doen. Soms wordt nog gedacht dat mediation enkel een vorm van onderhandelen is en dat je dat als bedrijf zelf ook wel kunt. Maar dat ligt anders: de kracht van mediation zit juist in het op neutrale wijze faciliteren dat partijen begrip krijgen voor elkaar en vervolgens op een constructieve manier met elkaar in gesprek kunnen gaan. Pas dan kunnen ze op creatieve wijze onderhandelen, waarbij de nadruk ligt op belangen in plaats van op juridische standpunten, en op de toekomst in plaats van op het verleden.

Een Europees onderzoek uit 2010 wijst uit dat de gemiddelde doorlooptijd bij het juridisch uitvechten van een standaard handelsgeschil zo’n 700 dagen is. Bij mediation ligt dat gemiddeld op 87 dagen. Bovendien zijn de kosten van een mediation in het algemeen ook veel lager dan van een juridische procedure.

Een ander voordeel van mediation is dat een conflict niet alleen op een zakelijke, maar ook op een respectvolle manier wordt opgelost. Dat maakt dat je elkaar nog weer eens tegen kunt komen en de hand kunt schudden. Soms leidt het zelfs tot een betere zakelijke relatie dan voor het conflict.

Een bedrijf dat met zijn tijd meegaat heeft mediation dan ook in haar gereedschapskist zitten en overweegt standaard of zij dit middel wil inzetten in plaats van een juridische procedure op te starten.

De voordelen nog even opgesomd ten opzichte van procederen:

  • in het algemeen een snellere oplossing
  • met minder kosten
  • gericht op win-win
  • met oog voor mogelijk toekomstig zakendoen
  • de samen gekozen oplossing staat “garant” voor het nakomen daarvan
  • een respectvolle en dus zakelijk waardige wijze van conflict oplossen
  • behoud c.q. goed afronden van de relatie