Werkwijze Mediation

De reden dat ik naast jurist ook mediator ben geworden ligt voor een belangrijk deel in mijn interesse in de mens achter het conflict. In juridische procedures is deze menskant vaak onderbelicht of soms zelfs voor een rechter niet relevant, terwijl daarin vaak wel de sleutel tot de oplossing ligt. Vanuit de drive om meer gebruik te maken van die sleutel heb ik ervoor gekozen om niet alleen als jurist, maar ook als mediator werkzaam te zijn.

Bij mediation staan de 4 v’s voorop:

  • vrijwilligheid: Autonomie is belangrijk. Je bent en blijft baas over je eigen conflict, je kunt niet gedwongen worden tot mediation en het staat je altijd vrij om een mediation af te breken.
  • verantwoordelijkheid: Als je aan mediation begint dan wordt er van je verwacht dat je je verantwoordelijk voelt voor het bereiken van een oplossing en commitment daarvoor toont.
  • vertrouwelijkheid: Alles wat in de mediation gezegd wordt blijft vertrouwelijk, tenzij partijen samen iets anders afspreken. Dat maakt ook dat je je volledig vrij kunt voelen om daadwerkelijk op tafel te leggen waar het probleem zit, zonder dat je bang hoeft te zijn dat dat later tegen je gebruikt wordt.
  • vaststellingsovereenkomst: Als er afspraken worden gemaakt dan worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Meij Mediation werkt volgens deze 4 v’s, die trouwens de basis horen te zijn voor elke mediation.

De jarenlange ervaring van meij als jurist komt in een mediation goed van pas. Ik kan goed inschatten welke punten op tafel moeten komen om tot een volledige afwikkeling van het conflict te komen. Daarnaast kan ik mijn ervaring goed gebruiken bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, zodat de gemaakte afspraken op een juiste manier afgedicht worden.

MfN Registermediator

Ik ben MfN Registermediator. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland (voorheen NMI, Nederlands Mediation Instituut). MfN is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland en biedt een duidelijke standaard naar de markt. Zie ook www.mfnregister.nl