&  LEGAL

WERKGEVERS

Wanneer u…

 • vragen heeft over cao bepalingen of (nieuwe)
  arbeidsrechtelijke wetsbepalingen
 • uw arbeidsovereenkomsten en/of
  arbeidsvoorwaardenreglementen wilt updaten
 • een werknemer heeft die niet goed functioneert
 • een conflict heeft met een werknemer
 • afscheid wilt nemen van een werknemer
 • een reorganisatie wilt doorvoeren
 • u niet goed weet hoe om te gaan met een
  (langdurig) zieke werknemer of de bedrijfsarts
 • u tegen problemen aanloopt met
  medezeggenschap

BEDRIJVEN

 • uw zakelijke deal goed wilt vastleggen in een overeenkomst
 • een (concept)overeenkomst wilt laten beoordelen
 • vragen of mogelijk een geschil heeft over de uitleg of nakoming van een overeenkomst
 • algemene voorwaarden wilt laten opstellen of beoordelen

…. kunt u bij meij terecht

Met een professionele, efficiënte aanpak voorzie ik u van een deskundig advies. Tegen een redelijke prijs. Ik heb ruime ervaring opgedaan, in de rechtsbijstand en het bedrijfsleven. Graag ga ik – desgewenst vanuit uw organisatie – voor u aan de slag.

WERKNEMERS

Wanneer u…

 • vragen heeft over cao bepalingen of (nieuwe) arbeidsrechtelijke wetsbepalingen
 • van uw werkgever te horen krijgt dat u niet goed functioneert
 • een conflict heeft met uw werkgever
 • een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen
 • te maken krijgt met een reorganisatie
 • te horen krijgt dat uw functie komt te vervallen
 • verneemt dat uw werkgever een procedure is gestart bij het UWV of de kantonrechter
 • ziek bent en uw werkgever meent van niet

PARTICULIEREN

 • vragen of mogelijk een geschil heeft over de uitleg of nakoming van een overeenkomst
 • wilt laten toetsen of u bent gebonden aan bepalingen in een overeenkomst of algemene voorwaarden
 • door toedoen van een ander schade lijdt en deze wenst te verhalen

…. bent u bij meij aan het goede adres

Graag neem ik u zorg uit handen door middel van juridisch advies, strategie en praktische ondersteuning. U krijgt goed advies voor een aantrekkelijk tarief. Ik heb oog voor uw probleem en zeker ook voor u als mens.