Mediation?

Mediation is een effectieve vorm van een conflictoplossing waarbij partijen onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke mediator met elkaar in gesprek gaan met als doel om op basis van (wederzijdse) belangen tot een oplossing te komen. Ik ben een geregistreerd MfN-registermediator en faciliteer partijen graag bij het oplossen van hun conflict.

Belangrijke uitgangspunten bij mediation zijn:

 • Partijen moeten daadwerkelijk een oplossing willen en zich daarvoor willen inzetten (commitment).
 • Partijen doen op basis van vrijwilligheid mee en mogen dan ook op elk moment stoppen (autonomie).
 • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Hetgeen je in de mediation zegt kan dus later – na afloop van de mediation – niet tegen je gebruikt worden. Dat maakt ook dat partijen daadwerkelijk durven te  zeggen wat er aan de hand is, waar ze mee zitten en wat ze het liefste willen, hetgeen een goede basis biedt om vervolgens gezamenlijk op zoek te gaan naar een oplossing waar beide partijen zich goed bij voelen.
 • Als een oplossing bereikt wordt dan wordt dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een oplossing is pas bindend als beide partijen de overeenkomst hebben getekend. Er wordt ruimte geboden aanbeide partijen om (juridisch) advies in te winnen over de overeenkomst.

Een mediator doet dus geen uitspraak, maar helpt partijen om samen tot een oplossing te komen.

Voordelen van mediation ten opzichte van een juridische procedure:

 • mediation kost minder tijd en geld en is snel op te starten
 • mediation is toekomstgericht
 • onderhandeling vindt plaats vanuit belangen en niet op basis van juridische standpunten
 • partijen kiezen zelf de oplossing; dit is vaak een “garantie” voor het nakomen van de afspraken
 • mediation leidt vaak tot een verbetering of herstel van de relatie
 • er is meer oog voor de mens achter het conflict
 • mediation wordt vaak ervaren als een waardige manier van problemen oplossen en dat “voelt gewoon  goed”